Gebruiksvoorwaarden website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden van de website en de toepasselijke wet- en regelgeving en de naleving ervan. Als u het niet eens bent met een van de genoemde voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of bezoeken. De materialen op deze site zijn beschermd door de relevante wetgeving inzake auteursrecht en handelsmerken.

2. Gebruikslicentie

Toestemming is toegestaan om tijdelijk één duplicaat van de materialen (data of programmering) op de TalentLoomPro site te downloaden voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is de slechts een vergunning van vergunning en niet een uitwisseling van titel, en onder deze vergunning mag u niet:
Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u een van deze beperkingen negeert en kan worden beëindigd door TalentLoomPro wanneer zij dit nodig acht. Na beëindiging van de vergunning of wanneer uw kijkvergunning wordt beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op TalentLoomPro site worden gegeven “zoals ze zijn”. TalentLoomPro geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en dus afziet en vernietigt elke andere garanties, met inbegrip van maar niet beperkt tot, afgeleide garanties of verklaringen van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden, of niet-schending van gelicentieerde eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder geeft TalentLoomPro geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten, of onwrikbare kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar website of in het algemeen met betrekking tot dergelijke materialen of op enige bestemmingen verbonden met deze website.

4. Beperkingen

In geen geval moet TalentLoomPro of haar leveranciers onderworpen voor enige schade (tellen, zonder beperking, schade voor verlies van informatie of voordeel, of als gevolg van zakelijke interferentie,) die voortvloeien uit het gebruik of de onmacht om de materialen te gebruiken op TalentLoomPro Internet webpagina, ongeacht de mogelijkheid dat TalentLoomPro of een TalentLoomPro erkende agent mondeling of schriftelijk is verteld van de kans op dergelijke schade. Aangezien een aantal rechtsgebieden geen beperkingen op afgeleide garanties, of belemmeringen van de verplichting voor gewichtige of toevallige schade toestaan, kunnen deze beperkingen geen verschil voor u maken.

5. Wijzigingen en errata

De materialen opdagen op TalentLoomPro site kunnen typografische, of fotografische fouten bevatten. TalentLoomPro garandeert niet dat de materialen op haar site juist, afgewerkt of actueel zijn. TalentLoomPro kan verbeteringen aan de materialen op zijn plaats wanneer zonder kennisgeving uitrollen. TalentLoomPro doet dan weer geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

TalentLoomPro heeft de meerderheid van de websites of links die verbonden zijn met zijn website niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke verbonden webpagina. De opname van een verbinding impliceert geen ondersteuning door TalentLoomPro van de site. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen gebruiksvoorwaarden site

TalentLoomPro kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website te allen tijde zonder kennisgeving bijwerken. Door het gebruik van deze site stemt u ermee in te worden gebonden door de dan geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke zaak met betrekking tot TalentLoomPro site moet worden beheerd door de wetten van het land van het TalentLoomPro staat zonder respect voor haar geschil van wettelijke bepalingen.
Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.

9. Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ook hebben we opgebouwd dit beleid met het einddoel moet je zien hoe we verzamelen, gebruiken, doorgeven en onthullen en maken gebruik van individuele gegevens. De volgende blauwdrukken ons privacybeleid.
We richten ons op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en behouden blijft.